Opplevelser på Vitensenteret

Havforskning

En utstilling som skaper undring, inspirasjon og forståelse for viktigheten av forskning i havet der 95% av livet i havet fortsatt er et mysterium.

Havforskning

«Havforskning» er et utstillingsområde med vakre illustrasjoner som gir grunnlag for å forstå produksjon i havet gjennom oljene som dannes i næringskjeden. Bare 5% av livet i havet er kjent for oss i dag. Utstillingen vil gi noen svar, og den vil skape undring, inspirere til utforskning og byggeforståelse av viktigheten ved å forske videre på livet i havet. 95% av havet er fortsatt et mysterium, kanskje du blir inspirert til å utforske mer av havet etter et besøk hos oss?

Havforskning
No items found.

Flere opplevelser på Atlanterhavsparken

Filtrer opplevelser