Opplevelser på Akvariet

Silda - havets sølv

Silda er en av våre viktigste arter. I vintermånedene legger silda millioner av egg på bunnen av havet i Mørefeltet.

Silda - havets sølv

Mørefeltet et av verdens viktigste gytefelt, men silda gyter også langs kysten av Nordland og Vesterålen. Silda har vært avgjørende for bosetting og levekår langs hele kysten og er en av våre viktigste matfisker. Den er også en viktig næringskilde i verdikjeden og det er ikke uten grunn at den blir kalt for "havets sølv". Silda har en symbolsk plassering i Atlanterhavsparken – den er det første du møter når du kommer inn i akvariet.

Silda - havets sølv
No items found.

Flere opplevelser på Atlanterhavsparken