Opplevelser på Vitensenteret

Havnasjonen

Opplev spennende aktiviteter om hvordan havet, fiskeri, transport og eksport har skapt Norge som havnasjon.

Havnasjonen

Havnasjonen inneholder tematiske områder med spennende aktiviteter som vil gi en forståelse av hvorfor Norge er en havnasjon. I utstillingen kan du gå inn i en tareskog, dra på tokt med dykkerklokka, lage bølger, bygge undervannslandskap eller fange sild på fiskefeltet. Du kan reflektere over hvordan transportmidler på sjø, land og luft påvirker miljøet vårt, forvalte fiskeressurser, eller finne ut hvilke råvarer vi eksporterer fra det uendelige kjøkkenet.

Havnasjonen
No items found.

Flere opplevelser på Atlanterhavsparken