Pingvinene

Humboldt-pingvinene er våre internasjonale gjester fra Chile og Peru.

Pingviner hører ikke naturlig hjemme i vår del av verden. Da de kom til Atlanterhavsparken, var imidlertid Humboldt-pingvinene en av de mest truede av de 17 pingvinartene som fantes. Humboldt-pingvinen er på IUCNs (The World Conservation Union) røde liste av truede dyrearter og er kategorisert som sårbar (2005). Atlanterhavsparken huser disse pingvinene som en del av EEP, som er et europeisk avlsprogram for utrydningstruede arter innenfor EAZA (europeisk sammenslutning av zoologiske hager og akvarier).

Pingvineksport

Avlsprosjektet har vært en suksess – pingvinene stortrives og er også svært populære blant publikum. De får nærmest årlig kyllinger, og i 2014 eksporterte Atlanterhavsparken fem pingviner til en dyrepark i Frankrike. Hver dag kan du få med deg mating av pingvinene kl. 14.30, med formidling på norsk og engelsk – en populær og flott måte å lære mer på!

Andre opplevelser på Atlanterhavsparken

Silda - "havets sølv"

Silda er en av våre viktigste arter. I vintermånedene legger silda millioner av egg på bunnen av havet i Mørefeltet.

Oterøya

Oterlykke på egen øy. Her bor de tre sjarmørene Nusse, Muffe og Pia.

Selbukta

Utenfor akvariebygningen finner du selbukta, Europas største anlegg for sel.

Aktivitetsrommet

I kontaktbassenget er det mange rare sjødyr. Kanskje du vil prøve å holde en sjøpølse eller fiske en krabbe?

Atlanterhavstanken

Atlanterhavstanken, en av Europas største saltvannstanker, huser de store kaldtvannsfiskene i havområdet vårt.

Blant holmer og skjær

Kom tett på livet mellom tang og tare. I dette tøffe miljøet vokser stortaren i enorme skoger.

De dype fjorder

Norskekysten er et av områdene i verden med flest fjorder, men hva befinner seg i de dype, norske fjordene?

Norges krepsdyr

Visste du at krepsdyrene er de mest suksessrike dyrene i havet, og at de er havets insekter?