No items found.

Norges krepsdyr

Visste du at krepsdyrene er de mest suksessrike dyrene i havet, og at de er havets insekter?

Mange synes krepsdyr er interessant, enten det er barn som leter etter strandkrabber i fjæra eller voksne som setter teiner etter hummer eller krabbe. Men krepsdyr er mye mer enn dette! Krepsdyrene dominerer livet i akvatiske miljø på samme måte som insektene på land.

Per i dag er det beskrevet mer enn 30 000 krepsdyrarter, men man regner med at det finnes fire ganger så mange. I utstillingen "Norges krepsdyr" viser vi noen av de mest kjente artene, men også enkelte av de mer sjeldne og også de som vi ikke vil ha her. Har du sett en heksekrabbe eller en levende kongekrabbe?

Andre opplevelser på Atlanterhavsparken

Silda - "havets sølv"

Silda er en av våre viktigste arter. I vintermånedene legger silda millioner av egg på bunnen av havet i Mørefeltet.

Pingvinene

Humboldt-pingvinene er våre internasjonale gjester fra Chile og Peru.

Oterøya

Oterlykke på egen øy. Her bor de tre sjarmørene Nusse, Muffe og Pia.

Selbukta

Utenfor akvariebygningen finner du selbukta, Europas største anlegg for sel.

Aktivitetsrommet

I kontaktbassenget er det mange rare sjødyr. Kanskje du vil prøve å holde en sjøpølse eller fiske en krabbe?

Atlanterhavstanken

Atlanterhavstanken, en av Europas største saltvannstanker, huser de store kaldtvannsfiskene i havområdet vårt.

Blant holmer og skjær

Kom tett på livet mellom tang og tare. I dette tøffe miljøet vokser stortaren i enorme skoger.

De dype fjorder

Norskekysten er et av områdene i verden med flest fjorder, men hva befinner seg i de dype, norske fjordene?