Opplevelser på Akvariet

Norges krepsdyr

Visste du at krepsdyrene er de mest suksessrike dyrene i havet, og at de er havets insekter?

Norges krepsdyr

Mange synes krepsdyr er interessant, enten det er barn som leter etter strandkrabber i fjæra eller voksne som setter teiner etter hummer eller krabbe. Men krepsdyr er mye mer enn dette! Krepsdyrene dominerer livet i akvatiske miljø på samme måte som insektene på land.

Per i dag er det beskrevet mer enn 30 000 krepsdyrarter, men man regner med at det finnes fire ganger så mange. I utstillingen "Norges krepsdyr" viser vi noen av de mest kjente artene, men også enkelte av de mer sjeldne og også de som vi ikke vil ha her. Har du sett en heksekrabbe eller en levende kongekrabbe?

Norges krepsdyr
No items found.

Flere opplevelser på Atlanterhavsparken