Opplevelser på Visningssenter for havbruk

Visningssenter for havbruk

En aktiviserende utstilling av norsk oppdrett av laks og regnbueørret samt ringvirkningene av dette

Visningssenter for havbruk

I utstillingen vil en bli kjent med hvordan norsk laks og regnbueørret produseres, samt få et innblikk i hvilke produkter som produseres. Gjennom ulike aktiviteter og oppgaver vil en også bli kjent med næringens utfordringer i tillegg til at det kan tilbys et eget læringsprogram med smaksprøver i Atlanterhavsparkens matverksted Breisundet.

Visningssenteret er et samarbeid med oppdrettsselskapet Hofseth Aqua. Det kan søkes om gratis inngang for 6. trinn– VG3 i Møre og Romsdal her.

Visningssenter for havbruk
No items found.

Flere opplevelser på Atlanterhavsparken